TURP

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P)

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) nasıl bir yöntemdir? Kapalı Prostat Ameliyatı Prostat tümörleri veya iyi huylu prostat büyümelerinde en sık başvurulan cerrahi yöntemlerin başında Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) gelmektedir. Kapalı prostat ameliyatı (TUR-P Transüretral Prostat Rezeksiyonu) diye de adlandırılan; penis ucundan özel bir aletle girilerek; mesane girişinde darlık oluşturan, prostat dokusunun küçük parçalar şeklinde kesilip alınması işlemidir.  Kesme işlemi koter dediğimiz bir alet yardımıyla yapılır. Dokuyu elektrik akımı kullanarak yakmak ve kanamayı en aza indirmek hedeflenmektedir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Prostat; erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Meni üretiminin yaklaşık %20lik kısmı burada üretilmektedir. Meni sıvısı; spermlerin taşınmasında; dolayısıyla üreme işlevinde önemli bir rol üstlenir.  Erken yaşlarda hastalıklarıyla nadir karşılaşılsa da özellikle 60 yaş üzeri erkeklerde genelde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.