prostat

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P)

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) nasıl bir yöntemdir? Kapalı Prostat Ameliyatı Prostat tümörleri veya iyi huylu prostat büyümelerinde en sık başvurulan cerrahi yöntemlerin başında Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) gelmektedir. Kapalı prostat ameliyatı (TUR-P Transüretral Prostat Rezeksiyonu) diye de adlandırılan; penis ucundan özel bir aletle girilerek; mesane girişinde darlık oluşturan, prostat dokusunun küçük parçalar şeklinde kesilip alınması işlemidir.  Kesme işlemi koter dediğimiz bir alet yardımıyla yapılır. Dokuyu elektrik akımı kullanarak yakmak ve kanamayı en aza indirmek hedeflenmektedir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Prostat; erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Meni üretiminin yaklaşık %20lik kısmı burada üretilmektedir. Meni sıvısı; spermlerin taşınmasında; dolayısıyla üreme işlevinde önemli bir rol üstlenir.  Erken yaşlarda hastalıklarıyla nadir karşılaşılsa da özellikle 60 yaş üzeri erkeklerde genelde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri PSA testi ile öngörülebilen, erken tanıda tedavisi mümkün bir hastalıktır. Prostat Kanseri Vücudumuzda bulunan hücrelerin büyük bir çoğunluğu kendi kendini yenileme yeteneğine sahiptir. Ömrünü tamamlayan hücrenin yerine yenisi üretilir. Bu üretim belli bir düzende gerçekleşir. İşte bu düzenin bozulmasıyla kontrolsüz bir üreme yani tümör (kanser) meydana gelir.

Prostat Nedir?

Prostat nedir? Prostat büyümesi nedir? Prostat; erkek üreme sisteminin bir parçasıdır.  Mesaneden çıkan üretrayı (idrar kanalı) çepeçevre sarar. Anatomik olarak makatın önüne denk gelmektedir. Bu sebeple; prostat muayenesi makattan yapılmaktadır. Ceviz büyüklüğünde bir salgı bezi olan prostat; meni dediğimiz seminal sıvıyı  üretir. Seminal sıvı; spermlerin içinde yüzdüğü sıvıya verilen isimdir. Spermlerin taşınmasında rol oynar.

Prostat Biyopsisi

Ultrason eşliğinde prostat biyopsisi Prostat biyopsisi Ultrason eşliğinde, rektumdan girilerek prostat dokusundan, özel iğneler vasıtası ile parça alınması işlemine prostat biyopsisi denir.  İşlem son derece güvenlidir. Prostat büyümesi olanlarda ve PSA dediğimiz (Prostat Spesifik Antijen) testin yüksekliği durumunda, patoloji araştırması için biyopsiye ihtiyaç duyulmaktadır.