prostat kanseri

Radikal Prostatektomi

RADİKAL PROSTATEKTOMİ NEDİR?

Radikal Prostatektomi Nedir? Radikal Prostatektomi Nedir? iİ Erken evre prostat kanserlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Hastalıklı prostat hücrelerinin  tamamiyle yok edilmesi hedeflenmektedir. Hastalıklı prostat dokusu çıkarılır. Açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi; kapalı yöntemle (laparoskopik prostatektomi) veya robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir.

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri PSA testi ile öngörülebilen, erken tanıda tedavisi mümkün bir hastalıktır. Prostat Kanseri Vücudumuzda bulunan hücrelerin büyük bir çoğunluğu kendi kendini yenileme yeteneğine sahiptir. Ömrünü tamamlayan hücrenin yerine yenisi üretilir. Bu üretim belli bir düzende gerçekleşir. İşte bu düzenin bozulmasıyla kontrolsüz bir üreme yani tümör (kanser) meydana gelir.

Prostat Biyopsisi

Ultrason eşliğinde prostat biyopsisi Prostat biyopsisi Ultrason eşliğinde, rektumdan girilerek prostat dokusundan, özel iğneler vasıtası ile parça alınması işlemine prostat biyopsisi denir.  İşlem son derece güvenlidir. Prostat büyümesi olanlarda ve PSA dediğimiz (Prostat Spesifik Antijen) testin yüksekliği durumunda, patoloji araştırması için biyopsiye ihtiyaç duyulmaktadır.