Oğuzhan Parlakkılıç

Radikal Prostatektomi

RADİKAL PROSTATEKTOMİ NEDİR?

Radikal Prostatektomi Nedir? Radikal Prostatektomi Nedir? iİ Erken evre prostat kanserlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Hastalıklı prostat hücrelerinin  tamamiyle yok edilmesi hedeflenmektedir. Hastalıklı prostat dokusu çıkarılır. Açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi; kapalı yöntemle (laparoskopik prostatektomi) veya robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir.

TESE Ameliyatı

TESE Ameliyatı Nedir? TESE Ameliyatı TESE Ameliyatı (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu);  azospermi hastalarında TESA’dan  sonuç alınamadığında, yani; sperm aspirasyonu ile sperm hücresi elde edilemediğinde başvurulan bir yöntemdir.  Bu yöntem ameliyat mikroskopu altında gerçekleştirilir. Testislerde sperm üreten bölgeler incelenerek o bölgelerden parçalar alınır. Alınan parçalardan sperm hücresi elde edilerek ICSI denilen yöntemle yumurtaya enjekte edilir.

Azospermi

Azospermi nedir? Kimlerde görülür? Tedavisi nasıldır? Azospermi Azospermi, menide sperm bulunmaması durumuna verilen addır. Pek çok değişik sebebe bağlı olarak oluşabilmektedir.  Hormonal dengesizlikler, genetik bozukluklar, geçirilmiş birtakım ameliyatlar, inmemiş testis, tedavi edilmemiş inmemiş testis, çocuklukta geçirilen enfeksiyöz hastalıklar, boğmaca, kabakulak gibi yüksek ateşle seyreden hastalıklar azospermi sebepleri olabilmektedir. Ayrıca, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler ve sperm kanallarının hiç olmaması ya da sperm yollarındaki tıkanıklıklar azospermi nedenlerindendir.

Üriner Sistem

Boşaltım sistemi ve yardımcı organları Üriner sisteme boşaltım sistemi de diyebiliriz. Boşaltım sisteminin elemanları; böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşmaktadır.  Böbreklerden süzülen atıklar suyun yardımıyla (idrar)üreter üzerinden mesaneye, oradan da üretra vasıtası ile dışarıya atılmaktadır.

Sünnet

Sünnet nedir? hangi yaşlarda yapılır? Sünnet Sünnet,  erkeklerde penis başını (glans) örten derinin (prepisyum) cerrahi bir işlemle çıkarılması işlemine verilen addır. Dini inanç gerekliliklerinin yanında, tıbbi gereklilik durumları da vardır. Tarih öncesi çağlara dayanan sünnet işlemi; çeşitli inançlarda önemle üzerinde durulan bir konudur. Yaygın kanının aksine sadece Müslümanlıkta değil Yahudi inancında da mecburidir. Bazı Hristiyan toplumlarda da gelenekselleşmiştir.

İnmemiş Testis

İnmemiş testis nedir? Tedavisi nasıldır? İnmemiş Testis Erkek çocukları doğmadan önce testisler karın boşluğundadır. Doğuma yakın günlerde (skrotuma) torbaya inmeye başlarlar. Bu süreç bazen doğum sonrası ilk bir yıl kadar da uzayabilmektedir. İnmemiş testis normal süresinde doğan çocukların %4’ünde görülebiliyorken, erken doğanlarda veya prematüre bebeklerde %30 oranlarında bir görülme sıklığı vardır.

Üroloji

Üroloji Nedir? Ürolojinin tanımı ve incelediği sistemler. Üroloji (Bevliye) yaygın olarak bilinen erkek üreme sisteminin dışında,  erkek ve kadın böbrek, idrar yolları hastalıklarıyla da ilgilenir. Böbrekler vücudumuzdaki süzme organlarıdır. Vücudun depolayamadığı bazı maddeler ve elektrolitler böbreklerden süzülerek dışarı atılır. Sıvı elektrolit dengesini sağlayan organımız böbrektir. Börekten süzülen sıvıya idrar adı verilir. Üreterler vasıtasıyla mesaneye, mesaneden üretra yoluyla dışarı atılmaktadır.

Özgeçmiş

Oğuzhan Parlakkılıç kimdir? Opr.Dr. Oğuzhan Parlakkılıç,  2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden  mezun oldu. Üroloji ihtisasına 2002 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniğinde başladı. 2007 yıında uzmanlık eğitimini tamamladı. Üroonkoloji, Androloji, Endoüroloji alanınde çeşitli çalışmaları mevcuttur.