cerrahi

Radikal Prostatektomi

RADİKAL PROSTATEKTOMİ NEDİR?

Radikal Prostatektomi Nedir? Radikal Prostatektomi Nedir? iİ Erken evre prostat kanserlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Hastalıklı prostat hücrelerinin  tamamiyle yok edilmesi hedeflenmektedir. Hastalıklı prostat dokusu çıkarılır. Açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi; kapalı yöntemle (laparoskopik prostatektomi) veya robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir.

Sünnet

Sünnet nedir? hangi yaşlarda yapılır? Sünnet Sünnet,  erkeklerde penis başını (glans) örten derinin (prepisyum) cerrahi bir işlemle çıkarılması işlemine verilen addır. Dini inanç gerekliliklerinin yanında, tıbbi gereklilik durumları da vardır. Tarih öncesi çağlara dayanan sünnet işlemi; çeşitli inançlarda önemle üzerinde durulan bir konudur. Yaygın kanının aksine sadece Müslümanlıkta değil Yahudi inancında da mecburidir. Bazı Hristiyan toplumlarda da gelenekselleşmiştir.

Kısırlık (İnfertilite) Nedir?

Kısırlık (İnfertilite) Nedir? Erkek ve kadınlarda görülme sıklığı ne kadardır? Kısırlık (İnfertilite) Nedir? Kısırlığın tanımı; 1 yıl gibi bir süre içerisinde herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli ilişkiye girilmesi; bunun sonucunda gebeliğin oluşmaması durumudur. Erkek ve kadınlarda aynı oranlarda rastlanmaktadır. Kısırlığın (İnfertilite)  Nedenleri :