böbrek

Böbrek Taşları

Böbrek taşları şiddetli ağrıyla belirti verebilen rahsatsızlıklardandır. Böbrek Taşları Böbrek taşı; kalsiyum oksalat, ürik asit gibi maddelerin vücutta aşırı derecede bulunması sonucu böbreklerden tam olarak atılamaz ve birikmeye başlar. Zaman içerisinde; böbreklerde biriken bu maddeler taşlaşarak hacim olarak da büyürler. Genellikle bu büyük hacimli taşların bulundukları yerden hareket etmesiyle varlıklarından haberimiz olmaktadır. Zira hareketle birlikte şiddetli ağrı şikayetleri başlamaktadır. İdrar kanallarında hareket eden taşlar ağrının dışında idrar akışını engelleyerek böbreklere zarar verebileceği için aynı zamanda çok tehlikelidirler. Ani müdahale gerektirebilir.

Üriner Sistem

Boşaltım sistemi ve yardımcı organları Üriner sisteme boşaltım sistemi de diyebiliriz. Boşaltım sisteminin elemanları; böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşmaktadır.  Böbreklerden süzülen atıklar suyun yardımıyla (idrar)üreter üzerinden mesaneye, oradan da üretra vasıtası ile dışarıya atılmaktadır.

Üroloji

Üroloji Nedir? Ürolojinin tanımı ve incelediği sistemler. Üroloji (Bevliye) yaygın olarak bilinen erkek üreme sisteminin dışında,  erkek ve kadın böbrek, idrar yolları hastalıklarıyla da ilgilenir. Böbrekler vücudumuzdaki süzme organlarıdır. Vücudun depolayamadığı bazı maddeler ve elektrolitler böbreklerden süzülerek dışarı atılır. Sıvı elektrolit dengesini sağlayan organımız böbrektir. Börekten süzülen sıvıya idrar adı verilir. Üreterler vasıtasıyla mesaneye, mesaneden üretra yoluyla dışarı atılmaktadır.