böbrek taşı

Böbrek Taşları

Böbrek taşları şiddetli ağrıyla belirti verebilen rahsatsızlıklardandır. Böbrek Taşları Böbrek taşı; kalsiyum oksalat, ürik asit gibi maddelerin vücutta aşırı derecede bulunması sonucu böbreklerden tam olarak atılamaz ve birikmeye başlar. Zaman içerisinde; böbreklerde biriken bu maddeler taşlaşarak hacim olarak da büyürler. Genellikle bu büyük hacimli taşların bulundukları yerden hareket etmesiyle varlıklarından haberimiz olmaktadır. Zira hareketle birlikte şiddetli ağrı şikayetleri başlamaktadır. İdrar kanallarında hareket eden taşlar ağrının dışında idrar akışını engelleyerek böbreklere zarar verebileceği için aynı zamanda çok tehlikelidirler. Ani müdahale gerektirebilir.

Sistoskopi Nedir?

Şekil-1-Sistoskop Sistoskopi; üriner sistemin bir kısmının (üretra-mesane) video görüntüsü eşliğinde incelenmesi işlemidir. İşlem için ince bir endoskop kullanılır. (Bakınız Şekil-1 -Sistoskop) İşlem lokal anestezi ile veya genel anestezi ile uygulanabilmektedir. İşlemin şekli ve süresine göre anestezi yöntemi doktor-hasta ikilisinin ortak karar vermesi ile seçilmektedir.