at nalı böbrek

RIRS Yöntemi nedir?

RIRS yöntemi nedir? Nasıl uygulanır? RIRS (Retrograd Intrarenal Surgery) böbrek taşı tedavisinde kullanılan cerrahiye alternatif bir girişimdir. Açık ameliyatlara alternatif olan bu yöntemde ucunda kamera olan bir aletle (Üreteroskop) idrar kanalından böbreğe kadar girilerek taşa müdahale etme işlemine Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) denilmektedir. Bu yöntemle görüntülenen böbrek taşları holmium lazer ile birlikte ufaltılır. Taşlar böbreğe ve idrar kanalına zarar vermeden  dışarı dökülür.