Sünnet

Sünnet
Sünnet nedir? hangi yaşlarda yapılır?

Sünnet

Sünnet,  erkeklerde penis başını (glans) örten derinin (prepisyum) cerrahi bir işlemle çıkarılması işlemine verilen addır. Dini inanç gerekliliklerinin yanında, tıbbi gereklilik durumları da vardır.

Tarih öncesi çağlara dayanan sünnet işlemi; çeşitli inançlarda önemle üzerinde durulan bir konudur. Yaygın kanının aksine sadece Müslümanlıkta değil Yahudi inancında da mecburidir. Bazı Hristiyan toplumlarda da gelenekselleşmiştir.

Kelime anlamı olarak sünnet; âdet, yol, davranış anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir.

Tıbbi gerekliliklerin başında ise kuşkusuz çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları başı çekmektedir. Sünnet derisindeki yapışıklıklar ve darlıklar idrar yollarını tıkayabilir ve idrar atımını zorlaştırabilir. Bunun dışında ise; derinin altında biriken vücut sıvıları; temizlenemediği zaman enfeksiyon kaynağı oluşturabilmektedir. Penis hastalıklarında temel bir etken olmasa da; bu türden olumsuzluklara neden olabileceği için cerrahi olarak çıkartılması uygun görülmektedir.

Çocuklarda 3-6 yaş dönemi, psikolojik olarak son derece hassas bir dönemdir. Cinsel kimliğin ortaya çıktığı bu dönemde sünnet önerilmemektedir.  Bu dönemin öncesi veya sonrasında yapılması daha uygundur. Günümüzde yeni doğanlarda ilk 20 gün içerisinde sünnet yapılabilmekte ve son derece sağlıklı olmaktadır. İyileşme süresi kısa ve psikolojik etkileri yok denecek kadar azdır.

Kliniğimizde; ameliyathane şartlarında; hasta sedatize edilerek sünnet işlemi yapılmaktadır. Hasta aynı gün taburcu edilmektedir.

Yar.Doç.Dr. Oğuzhan PARLAKKILIÇ

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.