RADİKAL PROSTATEKTOMİ NEDİR?

Radikal Prostatektomi
Radikal Prostatektomi
Radikal Prostatektomi Nedir?

Radikal Prostatektomi Nedir? iİ

Erken evre prostat kanserlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Hastalıklı prostat hücrelerinin  tamamiyle yok edilmesi hedeflenmektedir. Hastalıklı prostat dokusu çıkarılır. Açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi; kapalı yöntemle (laparoskopik prostatektomi) veya robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir.

Prostat kanserleri genellikle çok yavaş gelişen bir hastalıktır. İlerlemesi yıllara dayalıdır. Belirti vermeksizin uzun süre prostat dokusunda varlık gösterebilir. Bu yüzden özellikle orta yaşın üstü tüm erkeklerin prostat taramalarını yaptırmaları hayati öneme sahiptir.

Erken teşhis edilen ve müdahale edilen prostat kanserlerinin tamamen iyileşme oranı %90’ın üzerindedir.  İleri evrelerde ise farklı birtakım tedaviler uygulanmaktadır.

“Radikal prostatektomi (prostat dokusunun çıkarılması işlemi) erken evre prostat kanserlerinde hayat kurtaracak bir ameliyattır.”

Radikal Prostatektomi; çoğu zaman radyoterapi ile de desteklenmektedir. Böylelikle bölgede cerrahi sonrası kalmış olabilecek mikroskobik düzeydeki kanser hücreleri de yok edilmektedir.

Gerek radikal prostatektominin gerekse radyoterpi sürecinin hastalar üzerinde birtakım komplikasyonlar oluşturabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır. En çekinilen komplikasyonlar arasında; iktidarsızlık, idrar yapma sorunları, ishal veya makatta oluşabilecek cerrahi-radyoaktif hasarlar sayılabilir.

Komplikasyonların varlığı operasyonun gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Prostat dokusunun çıkarılmaması, kanser hücrelerinin vücudun diğer organlarına sıçrayabileceği ve ölüme kadar giden bir süreci hazırlayacağı unutulmamalıdır.

Yar.Doç.Dr.Oğuzhan PARLAKKILIÇ

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.