Böbrek Kanseri

Böbreklerimiz karnın arka duvarında fasulye şeklinde kanı filtre ederek idrarı üretimini gerçekleştirir. Vücudumuzda idrar üretimi ile birlikte kan basıncı kontrolü, kan hücrelerinin üretimi, kemiklerin sağlıklı kalmasını sağlayan organımızdır.

Tüm kanserlerin yaklaşık % 3’ ü böbrek kanseridir. Gelişmiş görüntüleme yöntemlerine bağlı olarak hastalığın büyük bölümünde rastlantısal, tümöre ait herhangibir şikayet olmadan başka nedenlerle yapılan görüntülemeler esnasında bulunduğu ve genellikle erken evrede bulunduğu için yıllar içinde böbrek kanserine bağlı ölüm oranları azalmıştır. Hastalar zaman zaman ağrı, karında kitle, idrarda kan görme, kilo kaybı gibi nedenlerle başvurduklarında yapılan tetkiklerle tanı alabilirler.Bu şekilde tanı alanlarda hastalık rastlantısal bulunanlara göre daha ileri evrededir.

Böbrek kanseri gelişmesinde sigara kullanımı, obezite, hipertansiyon önde gelen nedenlerdendir. Birinci derecede yakınlarında böbrek kanseri olanlarda risk topluma göre artmıştır. Sigaradan kaçınılması ve obezitenin azaltılması böbrek kanseri için en etkili koruyucu önlemler arasındadır. Egzersizinde böbrek kanserini önlemede etkili olduğu gösterilmiştir.

Yayılmamış böbrek tümörü tanısı almış hastalara önerilebilecek tedavi alternatifleri parsiyel nefrektomi ( böbreğin tümörlü bölümünün alınması ), radikal nefrektomi ( Tümör ile birlikte böbreğinde alınması ). Bu iki cerrahi türü açık veya laparaskopik olarak uygulanabilir. Diğer yöntemler aktif izlem, radyoterapi veya kriyoterapidir. Hekiminiz size en uygun kişiselleştirilmiş tedavi alternatifini önerecektir. Tedavi kişiselleştirilirken en çok dikkate edilen faktörler yaş, başka sağlık problemi varlığı, tümörün yeri, tümörün tipi. 

Böbrek kanseri erkeklerde kadınlara göre 1,5 kat fazla görülür ve en fazla görüldüğü yaş grubu 60-70 aralığıdır.

Böbrek tümörü tanısı için doktorunuz detaylı bir hikaye ve muayeneden sonra tümörün yerini ve boyutunu, lenf nodu yayılımı varlığı veya yokluğunu, tümörün komşu organlar ile ilişkisini değerlendirmek için ilaçlı karın tomografisi veya MR görüntüleme ister. Böbrek tümörü tanısında biyopsi standart bir uygulama değildir. Doktorunuz biyopsiyi görüntülemeler açık bir şekilde tümör olarak değerlendirilemiyorsa, aktif izleme alınabilecek kadar küçük veya radyofrekans, kriyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebilecek boyutta kitleniz varsa doktorunuz biyopsi isteyebilir.

Eğer yayılmamış böbrek tümörü tanısı aldıysanız en iyi tedavi cerrahidir. Tedavi olarak cerrahi seçildiyse ve eğer mümkünse parsiyel nefrektomi uygun alternatiftir.

Eğer yayılmış bir tümörünüz varsa doktorunuz böbrekteki tümör ve tümörün hangi organlara yayıldığını,  genel sağlık durumunuzu değerlendirdikten sonra size has bir tedavi haritası oluşturacaktır. Hastalığın bu evresinde böbreğin tamamı veya bir bölümünün alınması, yayıldığı organa yönelik cerrahi veya radyoterapi, tedavi öncesi veya sonrası ilaç tedavisi gibi alternatifler size sunulacaktır.