editor_oguz

About Oğuzhan Parlakkılıç

This author Oğuzhan Parlakkılıç has created 21 entries.

Radikal Prostatektomi

RADİKAL PROSTATEKTOMİ NEDİR?

Radikal Prostatektomi Nedir? Radikal Prostatektomi Nedir? iİ Erken evre prostat kanserlerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Hastalıklı prostat hücrelerinin  tamamiyle yok edilmesi hedeflenmektedir. Hastalıklı prostat dokusu çıkarılır. Açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi; kapalı yöntemle (laparoskopik prostatektomi) veya robotik cerrahi ile de yapılabilmektedir.

RIRS Yöntemi nedir?

RIRS yöntemi nedir? Nasıl uygulanır? RIRS (Retrograd Intrarenal Surgery) böbrek taşı tedavisinde kullanılan cerrahiye alternatif bir girişimdir. Açık ameliyatlara alternatif olan bu yöntemde ucunda kamera olan bir aletle (Üreteroskop) idrar kanalından böbreğe kadar girilerek taşa müdahale etme işlemine Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) denilmektedir. Bu yöntemle görüntülenen böbrek taşları holmium lazer ile birlikte ufaltılır. Taşlar böbreğe ve idrar kanalına zarar vermeden  dışarı dökülür.

Böbrek Taşları

Böbrek taşları şiddetli ağrıyla belirti verebilen rahsatsızlıklardandır. Böbrek Taşları Böbrek taşı; kalsiyum oksalat, ürik asit gibi maddelerin vücutta aşırı derecede bulunması sonucu böbreklerden tam olarak atılamaz ve birikmeye başlar. Zaman içerisinde; böbreklerde biriken bu maddeler taşlaşarak hacim olarak da büyürler. Genellikle bu büyük hacimli taşların bulundukları yerden hareket etmesiyle varlıklarından haberimiz olmaktadır. Zira hareketle birlikte şiddetli ağrı şikayetleri başlamaktadır. İdrar kanallarında hareket eden taşlar ağrının dışında idrar akışını engelleyerek böbreklere zarar verebileceği için aynı zamanda çok tehlikelidirler. Ani müdahale gerektirebilir.

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P)

Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) nasıl bir yöntemdir? Kapalı Prostat Ameliyatı Prostat tümörleri veya iyi huylu prostat büyümelerinde en sık başvurulan cerrahi yöntemlerin başında Kapalı Prostat Ameliyatı (TUR-P) gelmektedir. Kapalı prostat ameliyatı (TUR-P Transüretral Prostat Rezeksiyonu) diye de adlandırılan; penis ucundan özel bir aletle girilerek; mesane girişinde darlık oluşturan, prostat dokusunun küçük parçalar şeklinde kesilip alınması işlemidir.  Kesme işlemi koter dediğimiz bir alet yardımıyla yapılır. Dokuyu elektrik akımı kullanarak yakmak ve kanamayı en aza indirmek hedeflenmektedir.

TESE Ameliyatı

TESE Ameliyatı Nedir? TESE Ameliyatı TESE Ameliyatı (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu);  azospermi hastalarında TESA’dan  sonuç alınamadığında, yani; sperm aspirasyonu ile sperm hücresi elde edilemediğinde başvurulan bir yöntemdir.  Bu yöntem ameliyat mikroskopu altında gerçekleştirilir. Testislerde sperm üreten bölgeler incelenerek o bölgelerden parçalar alınır. Alınan parçalardan sperm hücresi elde edilerek ICSI denilen yöntemle yumurtaya enjekte edilir.

TESA Ameliyatı

Testiküler Sperm Aspirasyonu nedir? TESA Ameliyatı TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu); erkeklerde meni içerisinde sperm bulunamaması (azospermi) sebebi ile başvurulan bir yöntemdir. Kimi erkeklerde; sperm hücrelerini taşıyan kanallarda darlıklar, tam tıkanıklık veya testislerde sperm üretiminde bozukluk olabilmektedir. Meni içerisinde sperm ya hiç bulunmaz ya da, az sayıda bulunur. Bu durumda; testislerden iğne kullanılarak sıvı çekilmekte ve sperm hücresi elde edilmektedir.

Azospermi

Azospermi nedir? Kimlerde görülür? Tedavisi nasıldır? Azospermi Azospermi, menide sperm bulunmaması durumuna verilen addır. Pek çok değişik sebebe bağlı olarak oluşabilmektedir.  Hormonal dengesizlikler, genetik bozukluklar, geçirilmiş birtakım ameliyatlar, inmemiş testis, tedavi edilmemiş inmemiş testis, çocuklukta geçirilen enfeksiyöz hastalıklar, boğmaca, kabakulak gibi yüksek ateşle seyreden hastalıklar azospermi sebepleri olabilmektedir. Ayrıca, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler ve sperm kanallarının hiç olmaması ya da sperm yollarındaki tıkanıklıklar azospermi nedenlerindendir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Prostat; erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Meni üretiminin yaklaşık %20lik kısmı burada üretilmektedir. Meni sıvısı; spermlerin taşınmasında; dolayısıyla üreme işlevinde önemli bir rol üstlenir.  Erken yaşlarda hastalıklarıyla nadir karşılaşılsa da özellikle 60 yaş üzeri erkeklerde genelde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri PSA testi ile öngörülebilen, erken tanıda tedavisi mümkün bir hastalıktır. Prostat Kanseri Vücudumuzda bulunan hücrelerin büyük bir çoğunluğu kendi kendini yenileme yeteneğine sahiptir. Ömrünü tamamlayan hücrenin yerine yenisi üretilir. Bu üretim belli bir düzende gerçekleşir. İşte bu düzenin bozulmasıyla kontrolsüz bir üreme yani tümör (kanser) meydana gelir.