Üriner Sistem

Üriner Sistem
Boşaltım sistemi ve yardımcı organları

Üriner sisteme boşaltım sistemi de diyebiliriz. Boşaltım sisteminin elemanları; böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşmaktadır.  Böbreklerden süzülen atıklar suyun yardımıyla (idrar)üreter üzerinden mesaneye, oradan da üretra vasıtası ile dışarıya atılmaktadır.

Böbrek : Süzme görevini yapan ve ürettiği idrar ile vücuttan atıkları süzen organdır. Sıvı elektrolit dengesini sağlamak ve kan basıncını ayarlamak gibi birtakım hayati fonksiyonları da vardır. Kandan süzdüğü zararlı maddeleri üretere idrar olarak gönderir.

Üreter: Her iki böbrek ile mesane arasında bulunurlar. Görevleri böbreklerin gönderdiği idrarı mesaneye ulaştırmaktır. Üreter darlıklarında ve böbrek taşlarının bu bölgede oluşturabileceği tıkanıklıklarda bu bölgenin hastalıklarından bahsedilebilir.

Mesane: İdrarın üreterden geçerek depolandığı yerdir. Yoğun kas liflerinden oluşan mesane, yaklaşık olarak 500 ml civarında idrarı depolayabilmektedir. Yapısı itibariyle güçlü bir şekilde kasılıp gevşeme özelliği vardır. Bu sayede idrarı üretraya göndermekte ve boşaltımı sağlamaktadır.

Üretra:  Kadın ve erkeklerde yapıları birbirinden farklıdır. Kadınlarda genelde düz bir yapıdadır. İdrar yolunda oluşan taşların geçişi daha kolay olduğundan kadınlarda böbrek taşı ağrısı sık rastlanmaz. Erkeklerde ise kıvrımlıdır. İdrarın ve taşıdığı diğer maddelerin ilerleyişi kadınlarınkine göre daha zordur. Bu yüzden taş düşürme evreleri çok daha sancılı olabilmektedir.

Yar.Doç.Dr.Oğuzhan PARLAKKILIÇ

Leave a Comment