Sertleşme bozuklukları ve tedavisi

Erektil disfonksiyon ( Sertleşme bozukluğu )

 

    Sertleşme bozukluğu tatmin edici bir cinsel ilişki için gereken ereksiyonun sağlanması ve sürüdürülmesinin kalıcı olarak bozulmasıdır. Ereksiyon psikolojik ve hormonal faktörlerin güçlü bir şekilde pozitif veya negatif yönde etkilediği, penisin damar ve sinir sisteminin uyum içinde çalışmasının gerektiği bir süreçtir. Bu süreçte atardamarlarda genişleme ile penise gelen kan akımı artar, penisin içindeki süngerimsi düz kas dokusunda gevşeme ile birlikte süngerimsi dokunun kan ile dolması sonucu penisin boyunda ve kalınlığında artış ile ereksiyon oluşur, ereksiyonun sürdürülebilmesi için gelen kanın geri dönüş hızını ayarlayan tıkayıcı mekanizmanında uyumlu bir şekilde çalışması ile cinsel ilişki için gereken sertlik sağlanır ve sürdürülür. Bu üç mekanizmadan herhangi birinden kaynaklı durumlar ya ereksiyonun sağlanamamasına ya da sürdürülememesine yol açarak sertleşme bozukluğunu oluşturur.

   Serleşme bozukluğu esas olarak üç gruba ayrılır. Bunlar; Organik yani yukarıda bahsettiğimiz mekanizmaların herhangi birinde bozukluğa bağlı, psikolojik ve karışık tip yani hem psikolojik hem organik faktörlerin sebep olduğu durumlardır. Öncelikle hekim sertleşme bozukluğunun organik bir sebebi var mı bunun ayrımını yapar. Çünkü organik sertleşme probleminin tedavisi ile psikolojik sertleşme probleminin tedavisi birbirinden oldukça farklıdır.

    Sertleşme bozukluğuna sebep olabilen oldukça fazla neden vardır. Başlıcaları; Yaş, Diabetes mellitus ( Şeker hastalığı ), dislipidemi ( kan yağ tablosunda bozuklukla seyreden hastalık ), hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, obezite, metabolik sendrom, yetersiz egzersiz ve sigara.   

   Sertleşme bozukluğu şikayeti ile başvuran hastanın muayenesi ve ayrıntılı olarak hikayesi dinlenir. Hastalığın psikolojik kökeni var mı yok mu değerlendirildikten sonra organik sebeplere yönelik tetkikler yapılır. Açlık kan şekeri, Hemoglobin A1c düzeyi ve kan yağları son zamanlarda bakılmadıysa mutlaka bakılmalıdır. Bunlara ek olarak sabah saat 10’ dan önce açken total testosteron ( Erkeklik hormonu ) düzeyi bakılır. Başlangıç değerlendirmesi için bu testler yeterlidir ancak hastanın hikayesi veya muayene sonrası doktorun şüphelendiği durumlarla ilgili ek tetkikler istenebilir. Elde edilen veriler ile organik kaynaklı hastalıktan şüphelenildiğinde hastalığın varlığını ortaya kayabilmek için en sık olarak penil doppler ultrason yapılarak penisteki atardamar ve toplardamar sisteminde problem olup olmadığı değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda hastaya tedavi gerektiği kararına varılrsa hastanın durumuna göre tedavi stratejisi belirlenir.

   Sertleşme bozukluğunun tedavisinde hastanın beklentileri, şikayetleri ve tetkiklerden elde ettiğimiz bulgular ile hastaya uygun seçeneklerden birisi kullanılır. Bu seçenekler;

Adres

Nurol Tower İzzetpaşa Mah, Yeni Yol Cad. D: Kat 5 No:505, 34387
Şişli / İstanbul