Genital siğiller

 

Genital siğil nedir ?

Genital siğil, kısa adı HPV olan Human Papilloma Virüs’ ün sebep olduğu genital bölgede penis ve anüs çevresinde görülen kabartılar ile tanınan bir hastalıktır. Büyütme ile görülecek kadar küçük veya gözle görülecek kadar büyük yükselti veya kabartı şeklinde olabilir, zaman zaman karnıbahar şeklinde de izlenebilir. Siğiller nadiren kendiliğinden kaybolabilir, aynı sayı ve şekilde kalabilir, sayı veya boyut olarak artabilirler.

HPV nedir ?

HPV virüsü papilloma virüs ailesine ait, 200’ den fazla alt tipi olan ve bunların yaklaşık yarısının genital siğil etkeni olduğu virüslerdir. Kansere neden olabilen yüksek riskli HPV tipleri başlıca tip 16,18,31,33 ve 35 dir. Bu kanserler; Serviks ( Rahim ağzı ), penis, vulva, anüs ve ağız-boğaz kanserleridir. Yüksek riskli tiplerden en sık görülenler, tip 16 ve 18’ dir. Bu iki tip servikal kanserlerin yaklaşık % 70’ inden sorumludur. HPV tip 6 ve 11 ise anüs ve genital bölge siğillerinin % 90’ ından fazlasında sorumlu olan kanserojen olmayan tiplerdir.

HPV nasıl bulaşır ?

HPV, gözlenebilen bulgusu olsun veya olmasın enfekte kişilerden vajinal, oral, anal seks ve ten teması ile bulaşabilir. HPV’ nin seks ve ten teması hariç kişisel kullanım eşyalarının paylaşılması, hamam, sauna, ortak tuvalet kullanımı gibi nedenlerle de bulaşabileceğine dair literatürde bilgi olmakla birlikte HPV cinsel yolla bulaşan hastalık olarak kabul edilmektedir.

HPV bulguları nelerdir ve erkekte ne gibi sağlık problemleri oluşturur ?

HPV ile enfekte olmuş erkeklerde bulgular aylar veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bazı erkeklere HPV virüsü bulaşsa bile herhangibir bulgu olmadan tamamen kendiliğinden vücuttan kaybolabilir. Fakat eğer HPV vücutta kalıcı hale gelirse genital siğillere veya bazı kanser tiplerine sebep olabilir. Eğer penisinizde, yumurtalık cildinde, makatınızda, ağzınızda veya boğazınızda siğil, kabartı, yaralar görürseniz mutlaka hekiminize danışın.

HPV kanser ilişkisi nedir ?

Erkeklerde HPV’ ye bağlı kanser sık değildir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan ve anal siğili olan erkeklerde kanser gelişme miktarı diğer durumlara göre fazladır. HPV’ nin kendisi kanser değildir ancak örnek verecek olursak sigara gibi vücutta oluşturduğu değişikler ile özellikle servikal ( rahim ağzı ), penis, vulva, makat, ağız – boğaz kanserlerine neden olabilir. HPV’ ye bağlı oluşan kanserler oldukça yavaş gelişirler ve bazen tanı konulması yıllar hatta on yıllar alabilir. HPV’ ye bağlı kanserler erken tanı konulduğundan çoğunlukla tedavi edilebilen kanserlerdir.

HPV tanısı için test var mı ?

HPV tanısı için aynı zamanda HPV’ nin tip tayininde yapıldığı HPV DNA PCR testi yapılmaktadır. Bulgu olmadan rutin olarak tarama amaçlı test önerilmemektedir. Ancak hekim kararı veya çiftin endişesi nedeni ile kişiselleştirilmiş yaklaşım uygulanabilir.

HPV’ den nasıl korunabiliriz ?

HPV ve HPV’ ye bağlı kanserlerden korunmanın bilinen iki yolu vardır. Birincisi aşılanma, ikincisi seks enasında kondom kullanma.

HPV çiftin cinsel hayatını nasıl etkiler ?

Partnerin birinde genital siğil olması durumunda siğil uzaklaştırılana kadar cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Siğil tedavi edildikten sonra bulaştırıcılığın ne kadar devam ettiği net olarak bilinmemekle birlikte 2-4 hafta gibi bir süre sonunda normal cinsel hayata dönülebileceği kabul edilmektedir.

Anogenital siğil tedavisi;

   Tedavinin amacı siğili ortadan kaldırmaktır. Siğiller bazen kendiliğinden de kaybolabilirler. Tedavi seçiminde siğil sayısı, boyutu, yerleşim yeri, hasta tercihi, tedaviye ait yan etkiler ön plana çıkar.          

            -Cerrahi eksizyon

            -Koterizasyon

            -Kriyoterapi

            -Lazer uygulaması

            -TCA ( Trikloroasetikasit ) veya BCA ( bikloroasetikasit). Siğil hekim tarafından uygulanır ve hasta ayağa kalkmadan temizlenir. Uyguladıktan sonra ağrı olursa sabun, su veya bikarbonat ile nötralize edilmeli. Haftada birkez tekrarlanabilir.

-İmiquimod krem % 3,75 günde 1 ( Bir ) kez, 16 ( onaltı ) hafta uygulanır ve uygulamadan 6-10 saat sonra temizlenir

-İmiquimod krem % 5 haftada 3 ( üç ) kez 16 hafta boyunca uygulanır ve uygulamadan 6-10 saat sonra temizlenir

-Podofilox solüsyon veya krem 3 ( üç ) gün boyunca günde 2 ( iki ) kez sonrasında 4 ( dört ) gün tedavisiz olacak şekilde 4 ( dört ) döngü uygulanmalı ve total siğil alanı 10 cm2 ’ yi geçmemeli

-Sinakateşin günde 3 ( üç ) kez 16 hafta boyunca uygulanmalı, uyguladıktan sonra yıkanmamalıdır

Bu seçenekler ışığında hekiminiz kişiselleştirilmiş tedavinize sizinle birlikte karar verecektir.

 

Adres

Nurol Tower İzzetpaşa Mah, Yeni Yol Cad. D: Kat 5 No:505, 34387
Şişli / İstanbul