Böbrek kanseri

Böbrek kanseri

   Böbreklerimiz karnın arka duvarında yumruk boyutunda, fasulye şeklinde kanı filtre ederek idrar üretimini gerçekleştiren organlarımızdır. Böbrekler idrar üretimi ile birlikte kan basıncı kontrolü, kan hücrelerinin üretimi, kemiklerin sağlıklı kalmasını sağlarlar.

   Tüm kanserlerin yaklaşık % 3’ ü böbrek kanseridir. Gelişmiş görüntüleme yöntemlerine bağlı olarak böbrek kanserlerinin büyük bölümü rastlantısal olarak, tümöre ait herhangi bir şikayet olmadan başka nedenlerle yapılan görüntülemeler esnasında bulunduğu ve genellikle erken evrede bulunduğu için yıllar içinde böbrek kanserine bağlı ölüm oranları azalmıştır. Hastalar zaman zaman ağrı, karında kitle, idrarda kan görme, kilo kaybı gibi nedenlerle başvurduklarında yapılan tetkiklerle tanı alabilirler. Bu şekilde tanı alanlarda hastalık rastlantısal bulunanlara göre daha ileri evrededir.

   Böbrek kanseri gelişmesinde sigara kullanımı, obezite, hipertansiyon önde gelen nedenlerdendir. Birinci derecede yakınlarında böbrek kanseri olanlarda risk topluma göre artmıştır. Sigaradan kaçınılması ve obezitenin azaltılması böbrek kanseri için en etkili koruyucu önlemler arasındadır. Egzersizin böbrek kanserini önlemede etkili olduğu gösterilmiştir.

     Böbrek kanseri erkeklerde kadınlara göre 1,5 kat fazla görülür ve en fazla görüldüğü yaş grubu 60-70 aralığıdır.

     Böbrek tümörü tanısı için doktorunuz detaylı bir hikaye ve muayeneden sonra tümörün yerini ve boyutunu, lenf nodu yayılımı varlığı veya yokluğunu, tümörün komşu organlar ile ilişkisini değerlendirmek için ilaçlı karın tomografisi veya MR görüntüleme ister. Böbrek tümörü tanısında biopsi standart bir uygulama değildir. Biopsi görüntülemeler açık bir şekilde tümör olarak değerlendirilemiyorsa, aktif izleme alınabilecek kadar küçük veya radyofrekans, kriyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebilecek boyutta kitleniz varsa istenebilir.

     Yayılmamış böbrek tümörü tanısı almış hastalara önerilebilecek tedavi alternatifleri parsiyel nefrektomi ( Böbreğin tümörlü bölümünün alınması ), radikal nefrektomi ( Tümör ile birlikte böbreğinde alınması ). Bu iki cerrahi türü açık veya kapalı ( laparaskopik – robotik ) olarak uygulanabilir. Diğer yöntemler aktif izlem, radyoterapi veya kriyoterapidir. Böbrek tümörlerinde cerrahınızın tecrübe ve deneyimi, yaş, başka sağlık problemi varlığı, tümörün yeri, tümörün tipi gibi faktörler gözönünde tutularak tedaviniz kişiselleştirilmelidir.

     Eğer yayılmamış böbrek tümörü tanısı aldıysanız en iyi tedavi cerrahidir. Tedavi olarak cerrahi seçildiyse ve eğer mümkünse parsiyel nefrektomi( tümörlü bölgenin alınması) uygun alternatiftir. Böbreğin vücutta gördüğü çok önemli fonksiyonlar nedeni ile tümörsüz böbrek dokusunun korunması esastır.

    Eğer yayılmış bir tümörünüz varsa doktorunuz böbrekteki tümör ve tümörün hangi organlara yayıldığını,  genel sağlık durumunuzu değerlendirdikten sonra size has bir tedavi planı oluşturacaktır. Hastalığın bu evresinde böbreğin tamamı veya bir bölümünün alınması, yayıldığı organa yönelik cerrahi veya radyoterapi, cerrahi öncesi veya sonrası ilaç tedavisi gibi alternatifler size sunulacaktır.

   

Adres

Nurol Tower İzzetpaşa Mah, Yeni Yol Cad. D: Kat 5 No:505, 34387
Şişli / İstanbul