Sistoskopi Nedir?

Sistoskopi Nedir?
Şekil-1-Sistoskop

Sistoskopi; üriner sistemin bir kısmının (üretra-mesane) video görüntüsü eşliğinde incelenmesi işlemidir. İşlem için ince bir endoskop kullanılır. (Bakınız Şekil-1 -Sistoskop) İşlem lokal anestezi ile veya genel anestezi ile uygulanabilmektedir. İşlemin şekli ve süresine göre anestezi yöntemi doktor-hasta ikilisinin ortak karar vermesi ile seçilmektedir.

Radyolojik incelemenin yetersiz olduğu durumlarda, veya alt idrar yollarında müdahale gerektiren durumlarda sistoskopi yöntemi tercih edilebilmektedir. Enfeksiyonlara bağlı darlıklar, idrar yollarında oluşan taşlar, böbrek taşları gibi değişik birtakım olgulara müdahale etmek amacıyla da sistoskopi yöntemi kullanılmaktadır.

Mesane ve üretra’nın görüntülenmesi ve patolojik olguların saptanması açısından sistoskopi oldukça önemli bir işlemdir. Herhangi bir bulguya rastlanması durumunda kesin teşhis için biyopsiler alınabilmektedir. Bu açıdan sistoskopi üroloji’nin vazgeçilmezleri arasındadır.

Erkeklerde sık rastlanan prostat büyümesi ve prostat tümörleri de bu yöntemle saptanabilmektedir. Sistoskopi yöntemi kullanılarak prostat büyüklüğü  ve oluşturduğu darlıklar tespit edilebilmektedir.

İdrar kesesinde taş, tümör ve enfeksiyonların durumunun görüntülenmesi ve idrar yollarında oluşan darlıklarda idrar akışını sağlamak için üretraya stent yerleştirilmesi işleminde de sistoskopi yönteminden faydalanılmaktadır.

Yar.Doç.Dr. Oğuzhan PARLAKKILIÇ

Leave a Comment