İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi
İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

İyi Huylu Prostat Büyümesi

Prostat; erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Meni üretiminin yaklaşık %20lik kısmı burada üretilmektedir. Meni sıvısı; spermlerin taşınmasında; dolayısıyla üreme işlevinde önemli bir rol üstlenir.  Erken yaşlarda hastalıklarıyla nadir karşılaşılsa da özellikle 60 yaş üzeri erkeklerde genelde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bening Prostat Hiperplazisi (İyi huylu prostat büyümesi) diye adlandırılan durumda; hastanın prostat dokusunda artış ile karakterize bir hastalıktır. Mesanenin ağzını tıkayıp; düzenli ve yeterli idrar atımına engel olur. Bening Prostat Hiperplazisi (İyi huylu prostat büyümesi) Prostat Kanseri değildir. Benzer birtakım belirtileri olsa da kanser dokusu gözlenmemektedir.

Bening Prostat Hiperplazisi (İyi huylu prostat büyümesi) belirtileri iki ana grupta toplanabilir.

1 Depolamaya ait belirtiler

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı, ani idrara sıkışma, gece idrara kalkma, günde 7-8 defa idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya tuvalete yetişemeden idrar kaçırma sorunları sayılabilir.

2 İşeme fonksiyon belirtileri

Kesik kesik idrar çıkarma, İdrara başlayamama, idrar sonrası damlama, idrar ileri atımında zorlanma, idrar atım hacminde düşüş ve tam boşaltamama sıkıntısı sorunları vardır.

Bu belirtilerden bir kısmı veya tamamı başka hastalık kaynaklı da karşımıza çıkabilmektedir. Birtakın kas hastalıkları benzer belirtiler verebilmektedir. Ayırıcı kesin tanı için ürodinamik birtakım testlerin yapılması zorunludur.

Bening Prostat Hiperplazisi (İyi huylu prostat büyümesi) hastalarına yaklaşım

Prostat muayeneleri ve tetkikleri yapılan hastada idrar yolu enfeksiyonu (piyüri) saptanması durumunda tedavi edilir. Hematüri (kanlı idrar) saptanan hastalar prostat kanseri açısından değerlendirilir. Düzeyi ve şiddetine göre hematüri farklı anlam ifade etse de bu tür durumlar gözden kaçırılmamalıdır.

PSA düzeylerinin ölçülmesi prostat kanseri ile iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastalığının ayırıcı tanısı için önemlidir. Ayrıca tanısal abdominal ultrason ve üroflowmetri (idrar akım hızı ölçümü) de kesin tanı koymada yardımcı tetkiklerin başında gelmektedir.

Medikal tedavide hormon baskılayıcı tedaviler ve kas işlev bozukluklarını önlemek amacıyla Alfa Blokörler kullanılabilmektedir.

Cerrahi tedavi açık prostatektomi veya TURP (Transurethral resection of prostate) ameliyatlarıdır.

Yar.Doç.Dr.Oğuzhan PARLAKKILIÇ

Leave a Comment